ACTIEF WORDEN

Europa staat centraal in ons dagelijks leven, en het is tijd om de afstand tussen de Europese Unie en haar burgers te verkleinen. Met onze campagne “Europa naar de straat brengen” streven we ernaar om de EU tastbaarder, relevanter en toegankelijker te maken voor iedere burger.


Europa naar de straat! Informeren en Verbinden

Ons doel is om een brug te slaan tussen de Europese instellingen en de mensen die zij vertegenwoordigen. We willen de dialoog aangaan, luisteren naar zorgen en ideeën, en de stem van de burgers versterken in het Europese besluitvormingsproces.

Hoe gaan we Europa naar de straat brengen?

We organiseren interactieve bijeenkomsten in verschillende steden en gemeenschappen, waar burgers in gesprek kunnen gaan met Europarlementariërs, beleidsmakers en experts. We willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar stem te laten horen en rechtstreeks invloed uit te oefenen op de Europese agenda.

We richten ons specifiek op jongeren en scholen, omdat zij de toekomst van Europa vormen. We bevorderen het begrip van Europese waarden, geschiedenis en beleid door educatieve programma’s, studiereizen en debatten. Op deze manier willen we jongeren inspireren om actieve en betrokken Europese burgers te worden.

We maken gebruik van moderne technologieën om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Via online platforms, discussieforums en sociale media kunnen mensen hun ideeën delen, debatteren en input geven op belangrijke Europese kwesties. We willen ervoor zorgen dat elke stem gehoord wordt, ongeacht de locatie.

Europa is rijk aan culturele diversiteit. We promoten culturele uitwisselingen, festivals en evenementen die de diversiteit van Europa vieren. Door middel van kunst, muziek en andere culturele uitingen versterken we de Europese identiteit en bevorderen we begrip en respect tussen verschillende gemeenschappen.