Delegatie D66 Europa: onze prioriteiten

D66 Europa gaat met volle kracht vooruit om verder te bouwen aan een sterk Europa. Hoewel er veel veranderd is in de afgelopen weken, zal ik als delegatieleider van D66 ervoor waken dat onze prioriteiten in Brussel op de agenda blijven staan.
Ik kijk met trots terug op de afgelopen vier jaar waar D66 onderdeel is geweest van grote successen in het Europees Parlement. We staan pal voor de waarden van rechtsstaat, door het opeisen van een stevige aanpak van EU-landen zoals Hongarije en Polen die de fundamentele rechten van hun eigen mensen niet beschermen. We maken handelsakkoorden eerlijker door klimaat- en mensenrechten standaarden mee te nemen en we maken het online domein veiliger door concrete voorstellen voor een ethische omgang met AI en het tegengaan van spionagesoftware. In de pandemie hebben we succesvol gepleit voor de eerlijke verdeling van vaccins in de wereld. We bestrijden racisme en discriminatie door de introductie van nieuwe voorstellen over bijvoorbeeld hate speech en hebben strengere regels voor transparantie en omgangsvormen binnen onze democratische instituties gemaakt. En we gaan genderongelijkheid tegen door de introductie van de nieuwe Loontransparantiewet. Het is maar een greep uit de vele voorbeelden waar het progressieve geluid en inzet van D66 Europa hebben bijgedragen aan een sterk Europa de afgelopen vier jaar.
De situatie in de wereld verandert een stuk sneller dan dat Europa dat doet, terwijl de uitdagingen waar we voor staan steeds groter worden. Dat vereist dat wij als D66 scherp onze prioriteiten stellen. De klimaattransitie moet eerlijk, snel en rechtvaardig gebeuren. Iedereen moet mee kunnen doen. Europa is van en voor iedereen. Daarom blijven we de Raad aanspreken op de verantwoordelijkheid om snel te besluiten over een ethisch en humaan asiel- en migratiebeleid. De waarden van de rechtsstaat in Europa blijven we beschermen door ons niet alleen uit te spreken maar ook daadkrachtig op te treden tegen landen en regeringen die de vrijheid ontnemen van mensen. Het kan niet meer bij praten blijven. In de nieuwe geopolitieke situatie zullen we nieuwe economische en handelsrelaties moeten aangaan om onze open en strategische autonomie te bewaken, ook als breekijzer voor het klimaat en mensenrechten.
Samen bereiken we meer. Als de vertegenwoordiger van de D66-kiezer in Europa zal ik mijn uiterste best blijven doen om de gesprekken en ontmoetingen binnen en buiten D66 voort te zetten. Schroom niet om mij te benaderen met vragen of ideeën, de deur staat altijd open!
Samira Rafaela

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *